actueel

In GO! basisschool Klim Op starten ze met de bouw van hun droomschool

Met de eerstesteenlegging vond op 11 mei het ceremoniële startschot van de werken aan de nieuwbouw voor GO! basisschool Klim Op in Zandbergen plaats.

Het gebouw, dat een oppervlakte van meer dan 3000 vierkante meter zal beslaan, biedt plaats aan een variatie aan leerruimtes met onder andere ook een groot atrium met tribunetrap, een turnzaal, een huiskamer en een kookzone op kindermaat,... Voor de allerkleinsten is er een apart kleuteratrium met jungle gym, een knusse nestruimte, kampvuren en boekenhoeken. Drie huisjes worden geschakeld rond het atrium waardoor leerlingen van verschillende leerjaren met elkaar in contact komen en van elkaar leren. De grens tussen de binnenruimte en buitenspeelplaats vervaagt.

Interview met Isabelle Truyen

Interview met Isabelle Truyen, directeur van Scholengroep 20: “Pas wanneer we voldoende toekomstgericht denken, gaan we de grootste uitdagingen in het onderwijs het hoofd kunnen bieden”

opening vernieuwd schoolgebouw GO! basisschool Centrum

Na een periode van 3 jaar bouwen verbouwen zijn ze in GO! basisschool Centrum in de wolken met hun fantastische gebouw. Alle lokalen zijn ruime en lichtrijke leerruimtes. De buitenruimte is een droom voor spelende en ravottende kinderen. Maar ook voor de leerkrachten is het een mooie uitbreiding geworden van de leeromgeving. De buitenruimte werd immers functioneel ingericht om in te zetten voor outdoor education. 

Op zaterdag 25 juni vond de officiële inhuldiging van het gebouw plaats. Alle genodigden verzamelden eerst op de Markt, waarna ze naar de Buizemontstraat trokken met muzikale begeleiding . Vervolgens werd het officiële lint doorgeknipt door Gaston Cosyns, de voorzitter van de raad van bestuur, en Isabelle Truyen, de algemeen directeur. 

VRKuub wint Begian Game Award

GO! Scholengroep20 wint met VR-KUUB een Belgian Game Award.

Dat de Belgische game-industrie sterk staat, blijkt alweer uit de vele inzendingen voor de Belgian Game Awards 21. Ook binnen het onderwijs neemt de interesse voor gamification en VR/AR toe. Scholengroep 20, die bekend staat als een innovatieve scholengroep, nam ook hier opnieuw een voortrekkersrol en gaf aan Cybernetic Walrus de opdracht de educatieve game VR-KUUB te ontwikkelen. Deze samenwerking, met de steun van imec en VAF, werd gisteren bekroond met de Audience Award van de Belgian Game Awards 21.

Wat VR-KUUB zo geliefd maakt bij het publiek, zijn de mogelijkheden waardoor deze game zich onderscheidt van andere educatieve games. In eerste instantie is dat het feit dat VR-KUUB de samenwerking tussen leerlingen voorop stelt. Waar andere games één headset per leerling gebruiken en focussen op de individuele leerling, stimuleert VR-KUUB net de samenwerking tussen leerlingen. Eén leerling in VR kan het spel slechts winnen door samen te werken met zijn team dat niet in de VR-omgeving zit. Daarnaast zijn andere educatieve games doorgaans beperkt tot één vakgebied. VR-KUUB biedt hier echter de mogelijkheid om de inhoud uit te breiden naar andere vakken. Daarenboven, en dat maakt het voor leerkrachten ook bijzonder aantrekkelijk, kan de inhoud van de games door een CMS-systeem uitgebreid worden. Leerkrachten kunnen hun eigen lesinhoud op een eenvoudige manier omzetten naar een VR-spel in VR-KUUB. 

VR-KUUB is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen developer Cybernetic Walrus en Scholengroep 20. Anderhalf jaar werd gesleuteld aan de game, er werd uitgebreid getest en aangepast om VR-KUUB educatief, motiverend en gebruiksvriendelijk te maken. Het team is dan ook erg dankbaar voor de erkenning met de Audience Award voor VR-KUUB.


jaarverslag 2020-2021

Ik stel u graag het jaarverslag 2020-2021 van onze scholengroep voor. 

Ondanks de onmiskenbare impact van de pandemie op ons onderwijs, blik Ik terug op een gevuld werkjaar waarin we samen hard gewerkt hebben aan de verdere ontwikkeling van onze scholengroep. We bieden in Zuid-Oost-Vlaanderen inmiddels onderwijs aan meer dan 6300 leerlingen in het basis en het secundair onderwijs. We hebben belangrijke stappen gezet in de verdere uitrol van innoverend onderwijs. We gaan enthousiast verder op de ingeslagen weg. De infrastructurele realisaties zijn er om trots op te zijn. Ook op het digitale pad hebben we alweer een hele weg afgelegd. Tijdens dit jaar met vreemde bokkensprongen heb ik in onze scholengroep alleen maar veel flexibiliteit, betrokkenheid, solidariteit en bereidheid gezien. Alle personeelsleden waren paraat en blijven nog steeds klaar staan om deze uitdagende situatie het hoofd te bieden. Kwaliteitsvol onderwijs maken we samen dankzij de inzet van een heel team: leerkrachten, administratief medewerkers, keuken- en onderhoudspersoneel, directeurs en bestuursleden. Elke dag opnieuw werken zij samen om vorm te geven aan onze missie een scholengroep zijn waar iedereen graag en goed leert en werkt. 

Mijn dank gaat uit naar hen allen! 

algemeen directeur Isabelle Truyen 

Lees hier het volledige jaarverslag

When we least expect it, life sets us a challenge to test our courage and willingness to change. At such a moment, there is no point in pretending that nothing has happened or in saying that we are not yet ready. The challenge will not wait. - Paulo CoelhoEen warm welkom aan onze startende leerkrachten

Van harte welkom aan onze 62 (!) nieuwe collega’s! 

Tijdens de startdag werden de leerkrachten welkom geheten in het teatro van GO! atheneum Zottegem door de algemeen directeur, Isabelle Truyen, de coördinerend directeur, Sabine Eeman en aanvangsbegeleider An Van de Wiele. De leerkrachten kregen een toelichting over het PPGO! en de visie en werking van onze scholengroep.

Daarna bracht mevr. Dominique Roos (Amodo) een boeiende uiteenzetting over klasmanagement. Doel van deze vorming was inzicht te krijgen in executieve functies, het puberbrein,  groepsdynamiek, corrigeren van moeilijk gedrag, … De theorie werd telkens geÏllustreerd met concrete praktijkvoorbeelden.

Na afloop ontving elke leerkracht een goodiebag met heel wat extra informatie over het GO! en onze scholengroep.

Aan al onze nieuwe collega’s: veel succes! We kijken ernaar uit om samen met jullie de positieve vibes van Scholengroep 20 uit te dragen.


GO! atheneum Brakel wint European Innovative Teaching Award

Het GO! Atheneum Brakel haalde met hun Erasmus+ project ‘Future Classroom Lab’ de European Innovative Teaching Award binnen. 


Deze prijs erkent de inspanningen die de school sinds 2015 levert om innovatieve lesmethodes door te voeren en toe te passen. EPOS, het nationaal agentschap voor Erasmus+ in Vlaanderen, duidde GO! Atheneum Brakel aan als laureaat op basis van onze Europese projecten en de innovatieve aanpak van de school en het team van GO! Atheneum Brakel. Een aanpak die duidelijk werkt, want de school haalde dit schooljaar het historische record van 500 leerlingen

GO! Atheneum Brakel startte in 2015 met Future Classroom Lab als project gefinancierd door Erasmus+, het programma van de Europese Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport. Dit project luidde het begin in van een nieuw tijdperk : nieuwe didactische hulpmiddelen, zelfregulerend onderwijs, internationale projecten en samenwerking, blended learning, innovatieve onderwijsmethodes en leerruimtes. Door het zelfregulerend leren kon de school tijdens COVID de impact voor leerlingen beperken door afstandsonderwijs aan te bieden aan alle leerlingen. 

Door uitwisselingen tussen scholen binnen de EU en jobshadowing maken de leerkrachten kennis met verschillende onderwijsmethodes en goodpractices. Met het huidige Europese strategische partnerschap van GO! Atheneum Brakel met scholen uit Griekenland, Portugal, Servië en Ijsland zetten we deze inspanningen verder. Binnenkort staat ook een uitwisselingsproject met bezoek aan Ijsland gepland.Koninklijk bezoek GO! atheneum Zottegem

7 september was een memorabele dag op GO! campus Zottegem. Alleen maar heel fiere en blije gezichten! 

In het kader van de start van het nieuwe schooljaar, bezocht Hare Majesteit de Koningin de GO! basisschool en het atheneum in Zottegem. De school is een zogenaamde ‘School van de Toekomst’ die de nieuwe pedagogische aanpak van de scholengroep in de praktijk brengt. In plaats van klassieke klaslokalen is er een systeem van teamteaching dat toelaat om leerlingen te coachen en individueel te begeleiden. Tijdens een rondetafel werd het concept “School van de Toekomst” toegelicht aan de Koningin en werd er ingegaan op het mentale welzijn van de leerkrachten en leerlingen tijdens en na de coronaperiode. De Koningin bezocht vervolgens de onderwijsruimtes van de basisschool en de bibliotheek, en woonde een les bij van de eerste graad in een taallabo. Het bezoek eindigde in de kleuter-unit. 


Feestelijke opening GO! atheneum Zottegem

In het Oost-Vlaamse Zottegem is vrijdagavond de nieuwbouw op de campus van GO! (Gemeenschapsonderwijs) Atheneum officieel ingehuldigd. "De feestelijke opening liet omwille van de coronamaatregelen op zich wachten, maar het gebouw is al sinds april in gebruik. De klassieke klaslokalen zijn in het gebouw vervangen door grote onderwijsruimtes", zegt algemeen directeur Isabelle Truyen.

De opening van het gebouw vond plaats in aanwezigheid van premier Alexander De Croo, Vlaams minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele en afgevaardigd bestuurder van het GO! Koen Pelleriaux.

De werkvormen en de didactische tools die gebruikt worden en de opstellingen in de leerruimtes zijn zeer divers, stelt de GO!-scholengroep Zuid-Oost-Vlaanderen. "De leerlingen van het eerste tot het zesde leerjaar kunnen terecht op de eerste verdieping. Naast de instructieruimtes, zullen zij ook kunnen leren in heel divers vormgegeven werk- en leerruimtes: stille ruimtes en dynamische leeromgevingen zoals een atrium, een discovery ruimte, een green screen room, een muziekruimte en een theater."

Vanaf september starten ook de leerlingen van de eerste graad van het secundair onderwijs op de tweede verdieping. "De leerstof voor Nederlands, Frans en Engels zal geïntegreerd aangeboden worden onder de vorm van een taallabo. Deze taalvakken zullen gegeven worden door een vast team van zeven taalleerkrachten. Door het systeem van teamteaching bestaat de mogelijkheid en de ruimte voor het coachen en individueel begeleiden van de leerlingen, niet enkel op vlak van leren, maar ook op socio-emotioneel vlak."

Bron: Belga


GO! atheneum Brakel scoort op de Solar Olympics

Vorige week nam het atheneum Brakel deel aan de Solar Olympics, een wedstrijd van het Agoria Solar Team waarbij middelbare scholieren uitgedaagd worden om te tonen wat zij kunnen bouwen met zonne-energie, een herlaadbare batterij en een flinke dosis creativiteit!

Uit de vele inzendingen in oktober werden de 26 meest belovende projecten geselecteerd voor de finale in mei 2021.

Met de steun van hun buddy van het Agoria Solar Team en hun leerkracht dhr. Demortier brachten onze leerlingen vastberaden hun missie tot een goed einde.

Het team Clean.Air.Act! van het GO! Atheneum Brakel haalde eervol de top 3 in drie categorieën van de Solar Olympics. Proficiat!

nieuwbouw campus Zottegem in VRT-reportage De Markt

ingebruikname nieuwbouw campus Zottegem

Het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap,

de raad van bestuur van scholengroep 20,

algemeen directeur Isabelle Truyen van scholengroep 20, de directeurs Dirk Fostier van basisschool KAZ en Marijke Meul van KAZ

stellen u met trots hun nieuw schoolgebouw van 4.400m² op de campus aan de Meerlaan te Zottegem voor.

De bouwwerken zijn gestart in november 2019. Dankzij een vlotte samenwerking tussen alle partners is het gebouw nu voltooid en klaar voor gebruik vanaf 19 april 2021. De buitenaanleg van onder meer de speelstraat en een buitenklas wordt de komende weken gefinaliseerd.

Omwille van de covid-maatregelen laat de feestelijke opening van het gebouw helaas nog even op zich wachten.


Ben jij enthousiast over het verhaal van Scholengroep 20? Solliciteer bij onze scholen via dit online formulier

Innovatief onderwijs in Scholengroep 20 kan snel omschakelen naar leren op afstand

De scholen van Scholengroep 20 Zuid-Oost-Vlaanderen zetten sterk in op innovatief onderwijs. Alle leerlingen beschikken over een GSuite-account en er is 1 chromebook per 3 leerlingen beschikbaar. Dit is een voordeel in de huidige situatie stelt algemeen directeur Isabelle Truyen: 

“Onze scholen hebben de voorbije dagen getoond hoe groot hun aanpassingsvermogen in deze crisis is. Ze hebben heel snel geschakeld na de beslissing van de nationale veiligheidsraad om de lessen te schorsen. We hebben onmiddellijk in kaart gebracht welke leerlingen opvang nodig hebben. De opvang van hun kind is immers de eerste bekommernis van ouders. 

In de tweede plaats willen we maximaal garanderen dat het leerrecht van onze leerlingen gegarandeerd blijft. Leerkrachten werken samen en grijpen deze crisis aan om in te zetten op digitaal onderwijs.  Het is duidelijk dat onze meest innovatieve scholen waar leerlingen zelfgestuurd leren met digitale ondersteuning hier een streepje voor hebben. Voor hun leerlingen is de overschakeling naar tijdelijk afstandsonderwijs veel minder ingrijpend. Leerlingen werken verder met hun weekplanningen, krijgen instructiefilmpjes en worden opgevolgd en ondersteund via een online platform. Leerlingen die thuis niet over een pc beschikken, kunnen een chromebook ontlenen van de school. De vaardigheden die de leerlingen aangeleerd krijgen om zelfstandig te werken, komen nu goed van pas. De snelheid waarmee deze scholen hebben ingespeeld op deze ongewone situatie toont het belang aan van blijvend in te zetten onderwijsvernieuwing.”

GO! 2030

Op 6 maart 2020 vond het inspiratiecongres van het GO! plaats naar aanleiding van het strategisch plan 'GO! 2030!'. De 1000 deelnemers lieten zich inspireren door het Peter Hinssen en Rosan Bosch.  Het GO! wil directeurs, beleidsmedewerkers en bestuurders van het lokaal en mesoniveau motiveren en  inspireren om het GO! van binnenuit te hervormen tot dé favoriete leergemeenschap, voor iedereen gepersonaliseerd, spiegel en bouwsteen van de samenleving. Collega's An, Jana en Siel brachten een praktijkgerichte inspiratiesessie over veranderingen binnen schoolteams.  Hun presentatie kan je raadplegen via deze link. Een mooi moment volgde nog toen Raymonda Verdyck het inspirerende verhaal van Siel over haar eigen (school)loopbaan citeerde.