Inleiding

Scholengroep 20 Zuid-Oost-Vlaanderen is het schoolbestuur van de 15 GO!-scholen in een regio die zich uitstrekt van Geraardsbergen tot Zottegem, over Brakel, Herzele, Zwalm, Zandbergen en Sint-Lievens-Houtem. Onze scholengroep organiseert samen met 25 andere scholengroepen het Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en behoort tot het GO!. De scholengroep wordt geleid door de algemeen directeur Isabelle Truyen en beheerd door de Raad van Bestuur. Onze scholengroep telt een 800-tal personeelsleden en 6000 leerlingen.

We hebben een duidelijke missie en visie die tot stand kwam in overleg met alle personeelsleden van de scholengroep.

In de kijker

Nieuws uit de scholengroep in Het Rapport najaar 2019

Welkom startende leerkrachten!

Startersvergadering september 2019

Op woensdag 18 september verwelkomden we 48 startende leerkrachten in Scholengroep 20. Isabelle Truyen lichtte de structuur en waarden van het GO! toe en maakte hen wegwijs in het organigram en de missie en visie van de scholengroep. Daarbij werd het belang van de leerling als lerende in een nieuwe context benadrukt. Jana De Geyter verduidelijkte de aanvangsbegeleiding en wees de weg naar ondersteuning en monitoring.

In het tweede deel gaf mevrouw Dominique Roos een klare kijk op klasmanagement. Vanuit concrete en herkenbare situaties gaf ze onze starters de nodige handvatten om om te gaan met moeilijke situaties.

We wensen onze starters een boeiend en leerrijk jaar toe.


LIST-project

Scholen van Scholengroep 20 nemen alarmsignalen over begrijpend lezen ter harte.

Verschillende onderzoeken slaan alarm over begrijpend lezen in Vlaanderen. De scholen van Scholengroep 20 Zuid-Oost-Vlaanderen nemen deze alarmsignalen ter harte en springen op de kar van het LIST-project. LIST staat voor "leesinterventieplan voor scholen met een totaalbenadering" ofwel Lezen IS Top. Scholen die met LIST werken (tot nu toe vooral Nederlandse scholen) behalen spectaculaire resultaten.

Lees meer

Jaarverslag 2018-2019

Het schooljaar 2018-2019 was een boeiende rit. Bekijk hiernaast een filmpje over onze hoogtepunten en lees hier het volledige jaarverslag van onze scholengroep.

Veel leesplezier!

Aan de slag bij Scholengroep 20?

Spreken onze waarden jou aan?

Wil je graag meewerken aan een positief en innovatief verhaal?

Vul dan het sollicitatieformulier in.

Teamteaching en co-teaching in Scholengroep 20

"Met twee sta je echt wel veel sterker."

Bekijk het filmpje en ontdek hoe teamteaching en co-teaching vorm krijgt in onze basisscholen. Absoluut een verrijking voor leerlingen en leerkrachten!

Lees wat er leeft in onze scholengroep in "Het Rapport" voorjaar 2019

Ontdek de vernieuwde eerste graad in onze brochure

Top Flemish Education in Discover Benelux-magazine

"There is no average student, so we focus on the individual."

The traditional method of a teacher standing at the front of a classroom and talking to a group of 25 students all day is being considered a more and more outdated approach. That is why the Belgian government is restructuring its education system, with the focus to be on coaching each individual student. At GO! Scholengroep 20 Zuid-Oost-Vlaanderen, a trust for 15 elementary and secondary schools in the Zottegem and Geraardsbergen region in Flanders, they have already implemented this new approach to teaching in some of their schools. “Instead of ‘receiving’ an education, the children will now ‘experience’ education,” says Isabelle Truyen, director of the trust. Lees meer

Artikel in De Zondag

“Wij willen een scholengroep zijn waar iedereen graag en goed werkt, leert en leeft.”

De traditionele manier van lesgeven waarbij een leraar voor de klas staat en de ganse dag doceert aan een groep van 25 leerlingen is een methode die meer en meer achterhaald is. Daarom heeft de Vlaamse Regering beslist om ons onderwijssysteem te hervormen. De focus hierbij ligt op het coachen van de leerling als individu, zodat elke leerling de eindtermen behaalt. In GO! Scholengroep 20 Zuid-Oost-Vlaanderen, een schoolbestuur van 15 basis- en secundaire scholen, vindt deze vernieuwende aanpak al een aantal jaren ingang. “Kinderen moeten het onderwijs niet langer passief ondergaan, ze beleven het,” zegt Isabelle Truyen, algemeen directeur van de scholengroep. Lees meer

Nieuwbouwproject BSKA en KAZ

Nieuwbouw GO! Zottegem toonaangevend voor innovatief onderwijs

Leerlingen van de basisschool en het eerste middelbaar van de GO! campus Meerlaan in Zottegem kunnen vanaf januari 2021 terecht in een gloednieuw schoolgebouw. Donderdag 21 februari stelden de directies en het personeel het project voor. Het ontwerp van de befaamde Deense Rosan Bosch Designstudie vertaalt de innovatieve visie van de scholengroep. De nieuwbouw wordt gerealiseerd in samenwerking met architectenbureau B2Ai. De werken starten in het najaar van 2019.

Door de aanhoudende toename van het leerlingenaantal barst de campus van het KAZ bijna letterlijk uit zijn voegen en is extra ruimte een noodzaak. De oude paviljoenen en tijdelijke units waar de leerlingen van het lager onderwijs nu verblijven worden daarom vervangen door een nieuwbouw van ongeveer 4.400m², waarin zowel de volledige basisschool als de eerste graad van het secundair onderwijs ondergebracht zullen worden. Klassen maken plaats voor grotere ruimtes die gedeeld en gevarieerd leren mogelijk maakt in een flexibele en dynamische leeromgeving. De architecten voorzien in het gebouw onder meer een atrium, een didactische keuken, een theater en een turnzaal. Ook de buitenomgeving pakken ze grondig aan met een speelstraat en een buitenklas.

Deze nieuwbouw past helemaal in een vernieuwende pedagogische aanpak. Een aanpak waarin Scholengroep 20 vandaag al een voortrekkersrol speelt in verschillende GO! scholen in Zuid-Oost-Vlaanderen. Vanuit de overtuiging dat het onderwijs van vandaag moet voorzien in persoonlijke trajecten, differentiatie en moet motiveren tot een leven lang leren, voorzien deze scholen in interactieve ruimtes waarin de leerlingen hun eigen leerproces in handen nemen en zelfstandig leren werken. De leerkracht treedt hierbij op als coach.

Isabelle Truyen, algemeen directeur van Scholengroep 20 bevestigt dit: “Dit nieuwbouwproject draait niet enkel om het mooie design, het is vooral een instrument om onze vernieuwde pedagogische aanpak mee vorm te geven. De samenwerking met de Rosan Bosch Studio is voor ons een hele eer. Dit architectenbureau heeft al fantastische projecten gerealiseerd over de hele wereld.”

Ook de afgevaardigd bestuurder van het GO!, Raymonda Verdyck is zeer enthousiast over de nieuwbouw en de innovatieve pedagogische aanpak die daarmee gepaard gaat: “Het GO! wil een voortrekkersrol opnemen in de noodzakelijke vernieuwing van ons onderwijs. Dit project is een gedroomd voorbeeld van hoe een nieuwbouw het pedagogische project van het GO! ondersteunt en zo elk talent tot zijn recht kan laten komen.”

Nieuwjaarsreceptie GO! Geraardsbergen

Vrijdag 11 januari dronken de Geraardsbergse scholen een glas op het nieuwe jaar. De algemeen directeur nam van de gelegenheid gebruik om alle personeelsleden uitvoerig te bedanken en te benadrukken dat de scholen van scholengroep 20 koploper zijn in vernieuwing:

"De 4 meest essentiële 21ste eeuwse competenties zoals teamwork, het stimuleren van creativiteit en verbeelding, van kritisch denken en van probleemoplossend vermogen staan voorop in de nieuwe aanpak die we in elk van onze scholen terug vinden. In alle scholen staan leerkrachten samen voor de klas in diverse vormen van co-teaching of teamteaching.

Onze brede basisscholen zijn onderwijsbakens in de buurt. De secundaire scholen werken hard toe naar de hervorming van het secundair onderwijs in september 2019 en hebben trouwens al een heel belangrijke voorsprong met onder meer de OK-klas, de Delta en de Agora-klas. "

Tot slot moedigde Isabelle Truyen iedereen aan om fouten te durven maken en open te staan voor al het mooie en spannende dat ons omringt.

Infosessies privacy

De vernieuwde privacywetgeving of GDPR verplicht scholen om heel wat maatregelen te nemen op het vlak van privacy en gegevensveiligheid.

Elke school moet een gegevensregister bijhouden en eventuele inbreuken tegen de privacywetgeving melden. Het zorgvuldig omgaan met gegevens en beeldmateriaal van leerlingen en leerkrachten is iets waar scholengroep 20 maximaal wil op inzetten.

Consultant Rudy Muls gaf 4 maal een boeiende uiteenzetting met heel wat praktijkgerichte voorbeelden en aandachtspunten voor personeelsleden zoals:

  • veilig omgaan met accounts en wachtwoorden,
  • veilig omgaan met gevoelige informatie,
  • bewustwording van de rechten van alle betrokkenen,
  • wat te doen bij een gegevenslek of inbreuk op de privacywetgeving.

Heb je vragen over privacy? Raadpleeg het document met vragen en antwoorden of mail naar privacy@scholengroep20.be.

Nieuw wetenschapslokaal GO! atheneum Geraardsbergen

De leerlingen van 6 wetenschappen en 5 en 6 techniek-wetenschappen volgen les in het spiksplinternieuwe wetenschapslokaal van het GO! atheneum Geraardsbergen. Het nieuwe, frisse lokaal met aparte instructieruimte biedt heel wat extra mogelijkheden voor leerkrachten en leerlingen. Alweer een stimulans voor onderwijsvernieuwing in onze scholengroep!

Innovatie

Dit filmpje kwam tot stand in samenwerking met de pedagogische begeleidingsdienst van het GO!.