Inleiding

Scholengroep 20 Zuid-Oost-Vlaanderen is het schoolbestuur van de 15 GO!-scholen in een regio die zich uitstrekt van Geraardsbergen tot Zottegem, over Brakel, Herzele, Zwalm, Zandbergen en Sint-Lievens-Houtem. Onze scholengroep organiseert samen met 25 andere scholengroepen het Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en behoort tot het GO!. De scholengroep wordt geleid door de algemeen directeur Isabelle Truyen en beheerd door de Raad van Bestuur. Onze scholengroep telt een 800-tal personeelsleden en 5900 leerlingen.

We hebben een duidelijke visie en missie die tot stand kwam in overleg met alle personeelsleden van de scholengroep.

Visie en Missie

innovatief

 • we zetten actief in op vernieuw(en)de klas- en schoolorganisaties
 • we bieden geïndividualiseerde groeitrajecten voor elke leerling als beste springplank voor de toekomst
 • onze leerkrachten zijn gepassioneerd en engageren zich tot levenslang leren

ondernemend

 • we zetten in op verantwoordelijk eigenaarschap van het les- en het leerproces
 • we stimuleren om te ondernemen zowel in de klas als daarbuiten
 • we denken out of the box

betrokken

 • we ontwikkelen individuen met oog voor mens en maatschappij
 • onze brede scholen zijn participatieve ankerpunten in de gemeenschap
 • we zetten leerlingen en medewerkers aan om open en onderzoekend in het leven te staan

positief-kritisch

 • we bewerkstelligen een constructief en aangenaam schoolklimaat
 • we waarderen openheid en input van medewerkers en leerlingen
 • we stellen onszelf en onze werking in vraag met het oog op evolutie en groei

Nieuws

Infosessies privacy

De vernieuwde privacywetgeving of GDPR verplicht scholen om heel wat maatregelen te nemen op het vlak van privacy en gegevensveiligheid.

Elke school moet een gegevensregister bijhouden en eventuele inbreuken tegen de privacywetgeving melden. Het zorgvuldig omgaan met gegevens en beeldmateriaal van leerlingen en leerkrachten is iets waar scholengroep 20 maximaal wil op inzetten.

Consultant Rudy Muls gaf 4 maal een boeiende uiteenzetting met heel wat praktijkgerichte voorbeelden en aandachtspunten voor personeelsleden zoals:

 • veilig omgaan met accounts en wachtwoorden,
 • veilig omgaan met gevoelige informatie,
 • bewustwording van de rechten van alle betrokkenen,
 • wat te doen bij een gegevenslek of inbreuk op de privacywetgeving.

Heb je vragen over privacy? Raadpleeg het document met vragen en antwoorden of mail naar privacy@scholengroep20.be.


Groei

Uit de leerlingentellingen van de maand september blijkt dat het aantal leerlingen in de regio en in Scholengroep 20 zich in stijgende lijn bevindt. De onderwijszone Zottegem/Herzele/Brakel is met een stijging van 10% leerlingen in het eerste middelbaar trouwens de sterkste stijger in Vlaanderen (bron: http://www.agodi.be/hertelling-uren-leraar-capaciteit). Op 10 jaar tijd telt onze scholengroep ruim 25% meer leerlingen. Ten opzichte van het vorige schooljaar zien we een aangroei van 3%. De stijging is vooral te merken in het secundair onderwijs.

Ongetwijfeld zit onze innovatieve aanpak die stelselmatig wordt uitgebouwd hier voor iets tussen. Er wordt in de scholengroep sterk ingezet op vernieuwende klas- en schoolorganisaties, individuele groeitrajecten voor leerlingen, zelfsturend leren en ook op een open en aangenaam schoolklimaat. Dit werpt duidelijk vruchten af.


Nieuw wetenschapslokaal GO! atheneum Geraardsbergen

De leerlingen van 6 wetenschappen en 5 en 6 techniek-wetenschappen volgen les in het spiksplinternieuwe wetenschapslokaal van het GO! atheneum Geraardsbergen. Het nieuwe, frisse lokaal met aparte instructieruimte biedt heel wat extra mogelijkheden voor leerkrachten en leerlingen. Alweer een stimulans voor onderwijsvernieuwing in onze scholengroep!

Nieuwe leerkrachten

Met maar liefst een 50-tal kersverse leerkrachten waren ze aanwezig op de startersdag voor nieuwe leerkrachten. De starters werden welkom geheten in het open leercentrum van het GO! atheneum Geraardsbergen door de algemeen directeur, Isabelle Truyen en de coördinerend directeur onderwijs, Sabine Eeman. Zij zorgden voor een toelichting over de visie en de werking van de scholengroep en de waarden van het GO!.

Daarna zorgde mevr. Dominique Roos van ADOMO voor een boeiende vorming over klasmanagement. Mevrouw Roos gaf uitleg over groepsdynamiek, omgaan met moeilijk gedrag, het puberbrein,… en illustreerde alle theorie met treffende praktijkvoorbeelden. Het publiek kon bovendien bij haar terecht met concrete vragen uit de klaspraktijk.

Na afloop ontving elke leerkracht de ‘GO! Startersgids’ met heel wat nuttige info over het onderwijsnet waarin ze aan de slag gaan.

Sociale Media

Dit filmpje kwam tot stand in samenwerking met de pedagogische begeleidingsdienst van het GO!.