Scholengroep 20 zet in op schoolbrede zorg

Het GO! gelooft in een brede basiszorg voor ieder kind. Een proactief zorgbeleid voor alle leerlingen creëert namelijk een veilig schoolklimaat, waar kinderen en jongeren zich goed voelen en bij eventuele problemen snel geholpen kunnen worden. Een dergelijk beleid wil voorkomen, liever dan genezen.

Het is bovendien bewezen dat zo'n schoolbreed zorgbeleid rendeert. Het stimuleert positief gedrag, welzijn en leerwinst. Henk Weymeis, onderzoeker aan de UGent en auteur van het boek Wij zijn gedrag, kwam in dit verband zijn project 'Time-In' voorstellen, waarmee hij ervoor pleit om leerlingen met gedragsproblemen zo veel mogelijk binnen de klascontext te helpen, i.p.v. hen meteen uit te sluiten (een 'time-out' te geven).

De directies en leerlingenbegeleiders van het basis- en secundair onderwijs lieten zich graag inspireren door zijn uiteenzetting. Samen zetten ze zich verder in voor het verstevigen van de brede basiszorg, ook voor die leerlingen die het net wat moeilijker hebben in de klas.

Lees nu het herfstnummer van 'Het Rapport'

Met de herfstvakantie in zicht bezorgt Scholengroep 20 u met plezier een extra portie lectuur, in de vorm van de herfsteditie van ons magazine Het Rapport.

In dit nummer nemen we een kijkje in de gloednieuwe Agoraklas van het GO! atheneum Geraardsbergen, waar men inzet op co-teaching en zelfsturend leren in de derde graad Humane wetenschappen.

Verder leggen we ons oor te luister bij de leerlingen van de OKAN-klas in het GO! atheneum Herzele en is er aandacht voor creatieve projecten die de leerlingen een gezonde dosis beweging bezorgen (ook buiten de LO-les).

Tot slot geeft dit Rapport een aantal mooie voorbeelden van hoe het bewustzijn rond duurzaamheid in het lessenpakket van onze scholen wordt opgenomen. Bekijk zeker even onze tips rond dit thema!

Lees hiernaast het herfstnummer van Het Rapport.

Het Rapport herfst 2017 (1).pdf


Ontvangt u het magazine voortaan graag automatisch in uw mailbox?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief via deze link.

Werkwinkel actief burgerschap inspireert directies

De kranten stonden er begin dit schooljaar bol van: het GO! gaat haar leerlingen niet enkel kennis bijbrengen, maar zet voortaan in het bijzonder in op het kweken van mondige jongvolwassenen die zich actief engageren voor mens en maatschappij. Een mooi voornemen van het GO!, dat haar scholen de opdracht geeft om de visie rond actief burgerschap om te zetten in de praktijk.

Om directies en beleidsmakers te begeleiden in deze materie, verzorgt het GO! vormingen op maat van de scholengroepen, waarbij men concretiseert welke aspecten het thema actief burgerschap zoal behelst. Tijdens deze sessie ontdekten onze directeurs aan de hand van praktijkvoorbeelden en (soms ludieke) herkenbare oefeningen wat hen (en anderen) tot een 'actieve burger' maakt.

Actief burgerschap steunt op vijf pijlers: respect, oprechtheid, gelijkwaardigheid, openheid en engagement. In de praktijk kan dit gaan van het steunen van een goed doel over het opkomen voor gelijke rechten tot het bannen van aluminiumfolie in de school. Kortom: welke acties kan ik ondernemen om de wereld rondom mij - en bij uitbreiding ook die daarbuiten - wat beter te maken?

Directies, personeel en leerlingen kunnen o.a. gebruik maken van de Burgerschapsbooster om na te denken over hun eigen manier van leven. Aan de hand van stellingen rond het thema peilt deze tool naar de betrokkenheid van de bevraagde. Tegelijk geeft de Burgerschapsbooster ideeën om burgerschap te versterken in de eigen school en klas. Zowel voor het basis- als secundair onderwijs werden een aantal stellingen op maat uitgedacht.

Vanaf het schooljaar 2018-2019 wordt actief burgerschap in het curriculum van elke GO!-leerling geïntegreerd. Deze workshop gaf de directeurs alvast heel wat inspiratie voor het creatief invullen van het begrip, op school en daarbuiten.

Scholengroep 20 heet starters welkom

Op woensdag 20 september 2017 werden in het open leercentrum van het GO! atheneum Zottegem de startende collega's verwelkomd. Met z’n allen stapten zij op 1 september in als leerkracht basis- of secundair onderwijs binnen Scholengroep 20.

Na een korte uiteenzetting over de werking van onze scholengroep door codi S.O. Isabelle Truyen verzorgde mevr. Dominique Roos een vorming rond klasmanagement. Als expert in het vakgebied kon mevrouw Roos uitstekende tips aanreiken voor het omgaan met (moeilijke) leerlingen. Ze wist hierbij op een herkenbare manier de wetenschappelijke theorie over de ontwikkeling van adolescenten te toetsen aan de klaspraktijk. De aanwezige starters konden tijdens de workshop bovendien bij haar terecht met vragen over situaties uit het leven gegrepen.

Na afloop ontving elk nieuw personeelslid de ‘GO! Startersgids’, een pakket dat naast een handige usb-stick en een kaartspel rond de centrale waarden van het GO! ook heel wat nuttige info bevat over het onderwijsnet waarin onze starters aan de slag gaan.

Naar jaarlijkse traditie poseerde de nieuwe lichting van Scholengroep 20 tot slot voor een groepsfoto. Met trots presenteert de scholengroep een groep enthousiaste starters die dit schooljaar hun beste beentje voorzetten om de kinderen en jongeren van vandaag te helpen vormen tot de volwassenen van morgen.

Het Rapport nr 6.pdf

Ontvangt u het magazine voortaan graag automatisch in uw mailbox?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief via deze link.

Lees nu het jongste nummer van 'Het Rapport'!

Voor we de schoolpoort voor even achter ons dichttrekken, bezorgt Scholengroep 20 u graag nog een brokje vakantielectuur, onder de vorm van de laatste editie van ons magazine, Het Rapport.

Ook in dit nummer hebben we aandacht voor al wat beweegt in onze scholengroep. Zo werpen we een licht op de mooie projecten rond onderwijsvernieuwing die in onze scholen van start gaan op 1 september 2017. Zowel in het basis- als secundair onderwijs gaan onze personeelsleden (in navolging van de succesvolle 1OK-klas van het GO! atheneum Herzele) aan de slag met co-teaching en projectwerking.

Verder presenteert dit nummer enkele sterke toepassingen van techniek en media in onze klassen en scholen. Ook op dit vlak belooft Scholengroep 20 zich volgend schooljaar nog meer in te zetten, o.a. door te investeren in 'uitleenbibs' voor Chromebooks. ICT-coördinator Achim Rosier geeft een woordje uitleg bij de voordelen van deze 'slimme' laptops.

Dat het personeel van Scholengroep 20 bruist van ambitie en leergierigheid, blijkt tot slot uit het knappe aantal personeelsleden dat recent de opleiding tot directeur of TAC met vrucht wist af te ronden. Wij stellen hen graag aan u voor.


Bekijk hiernaast het jongste nummer van Het Rapport.

Lees nu het vijfde nummer van ‘Het Rapport’!

Voor we kerstkussen uitwisselen en aan de feesttafel aanschuiven, presenteert Scholengroep 20 u met plezier het vijfde nummer van Het Rapport.

In dit nummer blikken we vooruit naar de toekomst, niet geheel ontoepasselijk op de vooravond van alweer een nieuw jaar. Coördinerend directeur Isabelle Truyen geeft een status quo van de plannen voor de modernisering van het onderwijs, en hun eventuele impact op onze scholengroep. Verder is er aandacht voor de succesvolle ‘1OK-klas’, die dit schooljaar werd opgericht. Bezieler Siel Verbeurgt vertelt enthousiast over ‘haar’ project.

Lees zeker ook het interview met Jolien Mortier, coördinator van het Waarborgteam, dat onze scholen helpt begeleiden bij het implementeren van het veelbesproken M-decreet. Daarnaast geven we vijf handige tips mee voor het omgaan met privacy op het web en voorzien we ‘last minute’ pakjesinspiratie voor de boekenwurm in je familie- of vriendenkring. Tot slot vind je in dit nummer een heuse wedstrijdvraag, waarmee je een etentje voor twee personen kan winnen. Wie stapt als gelukkige winnaar het nieuwe jaar in?

Bekijk hiernaast het vijfde nummer van Het Rapport.

Veel leesplezier!

Het-Rapport-nr.-51.pdf

Eerste congres Scholengroep 20 plaatst thema diversiteit in de schijnwerpers

Op woensdag 12 oktober 2016 organiseerde Scholengroep 20 haar eerste congres. Maar liefst 780 genodigden tekenden present voor een studiedag rond het thema ‘diversiteit’.

Enerzijds bood deze themakeuze de kans om antwoorden te formuleren op de vragen die in het licht van de recente mediaberichtgeving de kop opsteken. Hoe gaan we om met diversiteit in tijden van culturele en politieke spanningen? Wat is de plaats van het onderwijs in deze kwestie? Anderzijds strookt het opzet van deze studiedag met dat van het vernieuwd pedagogisch project van het Gemeenschapsonderwijs (PPGO) dat vorig schooljaar werd voorgesteld. Elke leerling van het GO! krijgt tijdens zijn of haar vorming op de schoolbanken namelijk een aantal universele waarden mee. Een open geest en respect voor de ander staan hierbij centraal.

Ook Scholengroep 20 zet zich sinds jaar en dag in voor het uitdragen van het ‘actief pluralisme’ in haar scholen. Dit gedachtengoed houdt in dat men niet enkel een houding van passieve tolerantie aanneemt ten opzichte van de gediversifieerde samenleving, maar daadwerkelijk in dialoog treedt met de culturele andere. Zo gaan mensen (kinderen, jongeren én volwassenen) met verschillende achtergronden ervaringen met elkaar delen. Het resultaat is een verrijking van het innerlijk referentiekader en een verruiming van de blik voor alle betrokkenen.

De scholengroep nodigde drie deskundigen ter zake uit om het thema diversiteit vanuit hun eigen expertise te belichten. Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO!, Ann Brusseel, senator en Vlaams volksvertegenwoordiger voor Open VLD en Khalid Benhaddou, voorzitter van het Platform Vlaamse Imams, presenteerden elk hun visie op het onderwerp.

Raymonda Verdyck legt dag na dag de nadruk op het ‘actief pluralisme’ dat het GO! belichaamt. Het streefdoel is om kinderen en jongeren verdraagzaamheid van jongs af aan bij te brengen, zodat zij ten volle kunnen bijdragen aan de multiculturele 21ste-eeuwse maatschappij. In haar uiteenzetting legde zij de nadruk op de inhoud van het PPGO! en hoe elk personeelslid van het GO! zijn of haar steentje kan bijdragen tot de realisatie van de visie van het net.

Ann Brusseel, Vlaams parlementslid en senator voor Open VLD, is erg begaan met de verhouding tussen onderwijs en religie. Ze pleit er onder andere voor om weliswaar respect aan de dag te brengen voor elke religieuze overtuiging, maar nooit toe te laten dat de kwaliteit van het leerproces in het gedrang komt. In haar lezing voor het congres wijdde ze uit over de rol van de leraar anno 2016. In haar betoog opperde ze ook een aantal suggesties voor de hervorming van het lerarenberoep naar de toekomst toe.

Khalid Benhaddou geeft een eigentijdse stem aan de moslimgemeenschap in Vlaanderen. Zelf behorend tot de ‘tweede generatie’ heeft hij voeling met de identiteitsvragen waar kinderen van ingeweken moslims vaak mee te kampen krijgen. Hij gaf een bevlogen uiteenzetting over de islam, de Westerse maatschappij en de interactie tussen beiden. Meneer Benhaddou formuleerde hierbij een aantal ideeën over hoe de schijnbare verscheidenheid tussen de twee partijen overbrugd kan worden, ook in het onderwijs.

Scholengroep 20 blikt tevreden terug op een geslaagd congres, en maakt alvast plannen voor een volgende editie.

Hieronder enkele sfeerbeelden van de studiedag: