ILC

We leven in een diverse, multiculturele samenleving waarin we steeds meer mensen met andere achtergronden en levensbeschouwingen ontmoeten. Binnen het GO! onderwijs zetten we in op “samen leren samenleven” . We creëren daartoe een leer- en leefomgeving waarin we overtuigingen, culturen en mensen met elkaar willen verbinden. We streven ernaar dat onze leerlingen uitgroeien tot kritische burgers die bijdragen aan een rechtvaardige samenleving.

Het verwerven van interculturele en interlevensbeschouwelijke competenties (ILC) is een noodzaak geworden binnen die samenleving. Het is dan ook belangrijk dat we onze leerlingen leren om in dialoog te gaan met elkaar. Binnen scholengroep 20 willen we de interlevensbeschouwelijke aanpak gestructureerd vorm geven. Navigeer doorheen onze website en laat je inspireren.

Meer informatie vind je op de projectwebsite!