nieuwsbrief

Ontvang je onze nieuwsbrief graag in je mailbox? Schrijf je dan in via deze link.

voorjaar 2023

lees meer.

lees meer.

najaar 2022

lees meer.

lees meer.

lees meer.

zomer 2022

het-rapport-zomer-22.pdf

nieuwsbrief het rapport zomer 2022

Isabelle Truyen, algemeen directeur, wil graag komaf maken met de papieren tijgers en bloempjes van Catharina zodat het mooie beroep van leerkracht nog aantrekkelijker wordt. 

Inspiratie opdoen in het buitenland en ervaringen uitwisselen met collega's is alvast iets wat het vuur heviger doet branden. Je leest over de verschillende fantastische ervaringen van collega's. 

Het ESF-project "Warme scholen" sluit nauw aan bij de visie van onze scholengroep. We grijpen dit dan ook aan om professionalisering en visieontwikkeling verder vorm te geven.

Ook het CLB draagt haar steentje bij tot het verhogen van de weerbaarheid en het welbevinden van leerlingen, onder andere via het project "Voel je wel in je vel!". 

We blijven sterken inzetten op het verbeteren van de onderwijskwaliteit en het verhogen van de leerwinst bij onze leerlingen. De resultaten van het project spelling in het basisonderwijs mogen er alvast zijn!

Tot slot vind je een overzicht van de schitterende verwezenlijkingen op het vlak van infrastructuur van het voorbije semester. Veel leesplezier!

winter 2022

nieuwsbrief-jan-22.pdf

nieuwsbrief het rapport winter 2022

Isabelle Truyen, algemeen directeur, staat stil bij het belang van ruimte en variatie in onze pedagogisch-didactische aanpak. Voortdurend verbeteren staat centraal in onze scholengroep, daarom blijven we reflecteren over onze werking. We doen dit "evidence informed", aan de hand van data en gegevens. 

De kennis die we verzamelen delen we graag met elkaar.  Professionalisering is een topprioriteit in onze scholengroep. Met een nieuw initiatief, de scholengroep LEERHUB, willen we wetenschappelijke, digitale en praktijkgerichte kennis, aandacht voor zelfzorg,... nog gerichter en vaker met elkaar uitwisselen. 

Dat we sterk zijn in innovatie hoeft ondertussen geen betoog meer. Opnieuw vinden jullie een aantal mooie voorbeelden hiervan in deze nieuwsbrief. Veel leesplezier!


zomer 2021

Het Rapport zomer 2021def.pdf

nieuwsbrief het rapport zomer 2021

Isabelle Truyen, algemeen directeur, kijkt de toekomst optimistisch tegemoet, maar vraagt aandacht voor leerlingen die het moeilijk hebben. Volgend schooljaar zitten coaching en ICT in de focus van ons professionaliseringsbeleid.

Ook dit jaar hebben we grote sprongen gemaakt op ICT-vlak. Heel wat leerkrachten behaalden het certificaat van Google Educator en ook VRKUUB is een heel knappe realisatie.

Coachen is een cruciaal onderdeel van zelfgestuurd leren. Juf Lies Verduijn van basisschool Hofkouter deelt haar inzichten over coachen met ons.

Het project ILC draait rond verbindende projecten voor leerlingen van het secundair onderwijs en leverde mooie resultaten op in de 3 graden van het secundair onderwijs.

Tot slot wensen we "ons Raymonda" een heel mooi pensioen en wensen we haar opvolger Koen Pelleriaux heel veel succes.


voorjaar 2021

Het Rapport voorjaar 2021.pdf

nieuwsbrief het rapport voorjaar 2021

Isabelle Truyen, algemeen directeur, vraagt om in deze periode ook de kansen te zien. We blijven doen wat we goed doen met veel goesting en liefde voor onze leerlingen.

Daarom is het belangrijk om als leerkracht te investeren in zelfzorg. Maar hoe doe je dat in onderwijs? Prof. Dirk De Wachter toont ons de weg.

2 leerkrachten Frans laten ons in een mooi praktijkvoorbeeld zien hoe ze de leermotivatie van de leerlingen en henzelf hoog houden. 

We blijven vooruitblikken, ook op het vlak van internationalisering. Er komen nog heel wat mogelijkheden de komende jaren om ook internationaal bij te scholen.

Tot slot kunnen de leerlingen en leerkrachten van het BSKAZ na de paasvakantie in hun nieuwbouw aan de slag. Spannend!


najaar 2020

Het Rapport najaar 2020 def.pdf

nieuwsbrief het rapport najaar 2020

Isabelle Truyen, algemeen directeur, geeft aan dat we de huidige periode moeten zien als een opportuniteit om het concept hybride leren verder uit te tekenen. Een geïntegreerd en doordacht ICT-beleid is hier een cruciaal onderdeel van.

Eveneens is het een noodzaak om in onze diverse samenleving in te zetten op interculturele competenties. Met het nieuwe project ILC zet onze scholengroep heel bewust zijn schouders onder een leer- en leefomgeving die overtuigingen, culturen en mensen met elkaar verbindt.

Op het vlak van de fysieke leeromgevingen gaan we op hetzelfde elan verder. We kunnen al beginnen dromen van het volgende grote bouwproject dat eraan komt in de GO! middenschool van Geraardsbergen, maar ook in de andere scholen zorgen we stap voor stap voor innovatieve en uitdagende leeromgevingen.


zomer 2020

Het Rapport zomer 2020 def.pdf

nieuwsbrief het rapport zomer 2020

We blikken terug op een hectische periode. Wat hebben we geleerd van de voorbije maanden? Isabelle Truyen, algemeen directeur, maakt een balans op. Voor er sprake was van de coronacrisis werden verschillende scholen doorgelicht door de onderwijsinspectie. Op de resultaten mogen we best fier zijn! Verder stellen we verschillende onderzoeks-, innovatie- en bouwprojecten voor waaruit blijkt dat onze scholengroep een van de speedbootjes is die mee de poolstervisie van het GO! uitdragen.

Een dikke pluim voor jullie fantastische betrokkenheid en flexibiliteit de voorbije maanden! Geniet van een welverdiende zomervakantie!


voorjaar 2020

Het Rapport voorjaar 2020.pdf

nieuwsbrief het rapport voorjaar 2020

Met deze nieuwsbrief willen we onze personeelsleden en leerlingen een hart onder de riem steken in deze moeilijke periode. Het is belangrijk om het evenwicht te bewaren tussen werk en ontspanning nu de meeste collega's en leerlingen van thuis uit moet werken en leren. Dat is voor iedereen wennen, maar samen maken we er het beste van.

Zorg voor jezelf en elkaar! 

winter 2019

Het Rapport winter 2019.pdf

nieuwsbrief het rapport winter 2019

In deze nieuwsbrief blikt onze algemeen directeur terug op een boeiend 2019.

Uit de toelichting van Raymonda Verdyck over de poolstervisie van het GO! blijkt dat onze scholengroep op goede weg is.

Kunstkuur is een mooi project waarbij de kunstacademie en het onderwijs samenwerken. De samenwerking tussen de kunstacademie van Geraardsbergen en De Drempel is daar een mooi voorbeeld van.

Tot slot reflecteren we over de PISA-resultaten. Onze scholengroep blijft niet bij de pakken zitten maar probeert op verschillende fronten de resultaten te verbeteren.

Veel leesplezier! 

najaar 2019

Het Rapport najaar 2019 def.pdf

nieuwsbrief het rapport najaar 2019

In deze nieuwsbrief wenst onze algemeen directeur iedereen een warm schooljaar toe.

Het duaal leren blijkt een succes te zijn in het GO! atheneum Geraardsbergen. Liesbeth Venneman, trajectbegeleider, geeft een woordje uitleg.

De keukenwerking van onze scholengroep werd aangepast. Waarom die keuze gemaakt is, kan je lezen op pagina 6.

Tot slot willen we onze nieuwe leerkrachten van harte welkom heten. We willen hen meenemen in een collegiale samenwerking waar een goede werksfeer en geest van vertrouwen leeft.

Veel leesplezier! 

zomer 2019

Het Rapport zomer 2019.pdf

nieuwsbrief het rapport zomer 2019

In deze nieuwsbrief reflecteert onze algemeen directeur over de ontwikkeling en professionalisering van leerkrachten.

Het lerarenplatform blijkt een geslaagd project te zijn in onze scholengroep. Een van de leerkrachten uit het lerarenplatform deelt haar ervaringen.

Onze basisscholen namen de alarmsignalen over begrijpend lezen ter harte en stapten allemaal in het LIST-project. Een grote, maar broodnodige investering toont allerlei recent onderzoek ons aan.

Ongetwijfeld werd je al geconfronteerd met malafide e-mails. Een aantal tips over phishing brengen hopelijk raad.

Tot slot blikken we terug op een succesvolle talentenwerf dit schooljaar.

Veel leesplezier en geniet van een deugddoende, welverdiende zomervakantie!

voorjaar 2019

Het Rapport voorjaar 2019.pdf

nieuwsbrief het rapport voorjaar 2019

In deze nieuwsbrief wordt duidelijk dat instructie cruciaal is en blijft in innovatief onderwijs.  Inspelen op diversiteit en ambitieus onderwijs aanbieden betekent dat het noodzakelijk is om te variëren en diversifiëren in de aanpak van lesgeven. Om dit te kunnen waarmaken is het noodzakelijk dat leerkrachten samenwerken

Dat innovatief onderwijs gepaard gaat met wijzigingen op het vlak van infrastructuur is vanzelfsprekend. Directeur infrastructuur, Ken T'siobbel, bezorgt ons een overzicht van de verschillende projecten die op stapel staan.

Begeleiding en ondersteuning van (beginnende) leerkrachten beschouwen we als een prioriteit in de scholengroep. De overheid nam via CAO XI een aantal maatregelen die we in de scholengroep concreet zullen uitwerken naar volgend schooljaar toe. Ook de resultaten van de welzijnsbevraging bieden een belangrijke insteek voor ons personeelsbeleid.

Een dankjewel voor de scholen om zich doorheen het schooljaar in te zetten om van onze leerlingen actieve en betrokken burgers te maken! De dag van de actieve burger werd in onze scholengroep ter harte genomen met heel wat mooie acties als gevolg.

Tot slot geeft het ICT-team een update van het ICT-beleid in de scholengroep.

Veel leesplezier!

najaar 2018

Het Rapport najaar 2018def.pdf

nieuwsbrief het rapport najaar 2018

De eerste nieuwsbrief van dit schooljaar besteedt aandacht aan de vernieuwde samenstelling van de scholengroep en de recent uitgewerkte missie en visie.

Op het vlak van onderwijsbeleid is de invoering van de nieuwe eindtermen voor de eerste graad toch wel een mijlpaal in de modernisering van het secundair onderwijs. We staan stil bij de belangrijkste punten van deze vernieuwing. Er is bovendien een begrippenlijst toegevoegd om de vele nieuwe begrippen te duiden.

Onlangs verscheen in de pers dat hoogbegaafde leerlingen het niet altijd gemakkelijk hebben in de klas. In onze scholengroep is er zeker aandacht voor deze specifieke doelgroep.

Dat al onze scholen hun warm hart tonen in deze periode blijkt overduidelijk. Het aantal initiatieven voor het goede doel is amper te volgen. Een dikke pluim voor de enorme inzet van personeelsleden en leerlingen! 

Tot slot hebben jullie al kunnen ervaren dat onze scholengroep al verschillende initiatieven genomen heeft om jullie te informeren over de vernieuwde privacywetgeving. In deze nieuwsbrief zetten we de belangrijkste do's and don'ts nog even op een rijtje.

Veel leesplezier!