Nieuwsbrief

najaar 2019

Het Rapport najaar 2019 def.pdf

Nieuwsbrief Het Rapport najaar 2019

In deze nieuwsbrief wenst onze algemeen directeur iedereen een warm schooljaar toe.

Het duaal leren blijkt een succes te zijn in het GO! atheneum Geraardsbergen. Liesbeth Venneman, trajectbegeleider, geeft een woordje uitleg.

De keukenwerking van onze scholengroep werd aangepast. Waarom die keuze gemaakt is, kan je lezen op pagina 6.

Tot slot willen we onze nieuwe leerkrachten van harte welkom heten. We willen hen meenemen in een collegiale samenwerking waar een goede werksfeer en geest van vertrouwen leeft.

Veel leesplezier!

zomer 2019

Het Rapport zomer 2019.pdf

Nieuwsbrief Het Rapport zomer 2019

In deze nieuwsbrief reflecteert onze algemeen directeur over de ontwikkeling en professionalisering van leerkrachten.

Het lerarenplatform blijkt een geslaagd project te zijn in onze scholengroep. Een van de leerkrachten uit het lerarenplatform deelt haar ervaringen.

Onze basisscholen namen de alarmsignalen over begrijpend lezen ter harte en stapten allemaal in het LIST-project. Een grote, maar broodnodige investering toont allerlei recent onderzoek ons aan.

Ongetwijfeld werd je al geconfronteerd met malafide e-mails. Een aantal tips over phishing brengen hopelijk raad.

Tot slot blikken we terug op een succesvolle talentenwerf dit schooljaar.

Veel leesplezier en geniet van een deugddoende, welverdiende zomervakantie!

voorjaar 2019

Het Rapport voorjaar 2019.pdf

Nieuwsbrief Het Rapport voorjaar 2019

In deze nieuwsbrief wordt duidelijk dat instructie cruciaal is en blijft in innovatief onderwijs. Inspelen op diversiteit en ambitieus onderwijs aanbieden betekent dat het noodzakelijk is om te variëren en diversifiëren in de aanpak van lesgeven. Om dit te kunnen waarmaken is het noodzakelijk dat leerkrachten samenwerken.

Dat innovatief onderwijs gepaard gaat met wijzigingen op het vlak van infrastructuur is vanzelfsprekend. Directeur infrastructuur, Ken T'siobbel, bezorgt ons een overzicht van de verschillende projecten die op stapel staan.

Begeleiding en ondersteuning van (beginnende) leerkrachten beschouwen we als een prioriteit in de scholengroep. De overheid nam via CAO XI een aantal maatregelen die we in de scholengroep concreet zullen uitwerken naar volgend schooljaar toe. Ook de resultaten van de welzijnsbevraging bieden een belangrijke insteek voor ons personeelsbeleid.

Een dankjewel voor de scholen om zich doorheen het schooljaar in te zetten om van onze leerlingen actieve en betrokken burgers te maken! De dag van de actieve burger werd in onze scholengroep ter harte genomen met heel wat mooie acties als gevolg.

Tot slot geeft het ICT-team een update van het ICT-beleid in de scholengroep.

Veel leesplezier!

najaar 2018

Het Rapport najaar 2018def.pdf

Nieuwsbrief Het Rapport najaar 2018

De eerste nieuwsbrief van dit schooljaar besteedt aandacht aan de vernieuwde samenstelling van de scholengroep en de recent uitgewerkte missie en visie.

Op het vlak van onderwijsbeleid is de invoering van de nieuwe eindtermen voor de eerste graad toch wel een mijlpaal in de modernisering van het secundair onderwijs. We staan stil bij de belangrijkste punten van deze vernieuwing. Er is bovendien een begrippenlijst toegevoegd om de vele nieuwe begrippen te duiden.

Onlangs verscheen in de pers dat hoogbegaafde leerlingen het niet altijd gemakkelijk hebben in de klas. In onze scholengroep is er zeker aandacht voor deze specifieke doelgroep.

Dat al onze scholen hun warm hart tonen in deze periode blijkt overduidelijk. Het aantal initiatieven voor het goede doel is amper te volgen. Een dikke pluim voor de enorme inzet van personeelsleden en leerlingen!

Tot slot hebben jullie al kunnen ervaren dat onze scholengroep al verschillende initiatieven genomen heeft om jullie te informeren over de vernieuwde privacywetgeving. In deze nieuwsbrief zetten we de belangrijkste do's and don'ts nog even op een rijtje.

Veel leesplezier!