vernieuwde 1e graad

Klaar voor de vernieuwde eerste graad op 1 september!

Wij willen een scholengroep zijn waar iedereen graag en goed werkt, leert en leeft.

Onze missie is het vertrekpunt bij onze aanpak van deze hervorming. Centraal hierbij staat vertrouwen in leerkrachten en leerlingen. Leerkrachten halen in team het beste uit de leerlingen. Leerlingen nemen zelf hun leerproces in handen. Onze belangrijkste doelstelling is dat leerlingen zich maximaal kunnen ontplooien in een positief klasklimaat.

De eerste graad van het secundair onderwijs draait om ontdekken waar je sterk in bent. Daarom kunnen leerlingen kiezen uit verschillende modules volgens hun interesses. Er is ruimte om leerstof verder uit te diepen of bij te werken wat moeilijker gaat.

De lat ligt hoog en er is een intensieve leerlingenbegeleiding. Dat is nodig om de vernieuwde eindtermen te realiseren. Onze scholen zorgen voor voldoende uitdaging én ondersteuning om de leerdoelen te behalen.

De vernieuwde eindtermen willen leerlingen voorbereiden op een maatschappij in verandering. Innovatie staat hierbij centraal. Vernieuwing is iets waar onze scholen al enkele jaren sterk op inzetten, zowel op inhoudelijke vernieuwing als op vernieuwing in de klasorganisatie en infrastructuur. De modernisering betekent voor onze scholen zeker geen aardverschuiving. Wij zijn er klaar voor!

Wat houdt de modernisering van de eerste graad eigenlijk in?

De nieuwe eindtermen sluiten beter aan bij de leefwereld van jongeren van vandaag. Het aantal eindtermen werd sterk verminderd en is onderverdeeld in 16 sleutelcompetenties. De lat ligt hoog: alle eindtermen moeten bereikt worden.

Er is heel veel autonomie voor leerkrachten en schoolteams voor de concrete invulling van de eindtermen. Een aantal competenties die vroeger niet terug te vinden waren, komen nu duidelijk aan bod. Er is aandacht voor competenties die nu en in de toekomst noodzakelijk zullen zijn.

Wil je meer weten? Lees het in Klasse en bekijk dit filmpje van het GO!.

Hoe ziet de eerste graad eruit in onze scholen?

1&2 OK!

  • doen en leren op je eigen tempo

  • nadruk op projectwerking

  • onderwijs op maat met uitdaging en ondersteuning

  • lessenpakket met keuze uit verschillende modules

  • beroepsgericht onderwijs

1&2A

  • uitdagend en ambitieus onderwijs

  • zelfgestuurd leren (en) werken

  • evenwicht tussen het vergaren van kennis en het ontwikkelen van vaardigheden

  • ruimte voor uitdiepen en bijschaven

  • lessenpakket met keuze uit verschillende modules

En na de eerste graad?

Dan heb je keuze uit een zeer ruim studieaanbod in 5 studiedomeinen: Maatschappij & Welzijn, Taal & Cultuur, STEM, Economie & Organisatie en Sport.

Bekijk ook onze brochure over de vernieuwde eerste graad.