Algemeen directeur

Isabelle Truyen

Scholengroep 20

Kattestraat 5

9500 Geraardsbergen

Tel.: 054 41 07 24

Fax: 054 41 04 62

Isabelle.truyen@scholengroep20.be

Het Bijzonder decreet betreffende het Gemeenschapsonderwijs van 14 juli 1998 bepaalt:

Art. 5

§ 3. De scholengroepen worden bestuurd door een algemene vergadering, een raad van bestuur, een college van directeurs en een algemeen directeur.

Vanaf 1 september 2018 heeft Isabelle Truyen het mandaat van algemeen directeur opgenomen.

De aanduiding en de bevoegdheden van de algemeen directeur worden vastgelegd in het bijzonder decreet art. 28 – 30.