Charter

Het is onze zorg kwaliteitsgericht onderwijs te bieden, waarbij de belangen van het kind centraal staan. Alle kinderen verdienen educatie te krijgen in een cultuur aangepast aan hun leefwereld, in een geest van veiligheid, liefde, waardering en respect.

Iedere leerling is ambitieus, heeft kwaliteiten en dromen. De verwezenlijking daarvan vraagt om uitdagende leertrajecten, die de leerling moeten prikkelen om uit te munten op alle vlakken waar hij of zij kwaliteiten heeft.

Onze scholengroep wil een schoolomgeving zijn die haar leerlingen een prettige, mooie en veilige reis garandeert met als doel een plaats op de arbeidsmarkt of een geslaagde vervolgstudie.

Wij willen tevens kunnen garanderen dat geen enkele leerling voortijdig afhaakt; dat iedere leerling zijn doel bereikt en dat toptalent zich volledig kan ontplooien.

Dat betekent dat gelijke kansen aan de basis liggen, dat sociale controle een grote rol speelt, dat wij uitermate alert zijn op pesten en spijbelen, dat we samen werken aan een schone school, dat er een gedragscode wordt uitgewerkt voor leerlingen en medewerkers, dat er aandacht is voor de diversiteit in de begeleiding maar ook dat er eenheid is in de verscheidenheid, met een positief onderscheid ten opzichte van de middelmaat. Vooral ook steunende op een doordachte en inspirerende onderwijsvisie en gerichte aandacht voor normen en waarden.

Gewoon een goede school dus …

Waar werken een voorrecht en leren een genoegen is.

Ons Charter is vanzelfsprekend nauw verbonden met onze Missie en Visie