SYM-team

Het SYM-team ondersteunt de scholen van scholengroep 20 bij de begeleiding van hun leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Hierbij gaat het SYM-team samen met leerkrachten op weg naar sterk onderwijs voor iedereen. Concreet betekent dit dat het SYM-team mee instaat voor de ondersteuning van leerlingen met een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs of IAC of leerlingen met een gemotiveerd verslag die schoollopen in het gewoon onderwijs. Ondertussen staat het SYM-team in voor de ondersteuning van leerlingen van alle types: type basisaanbod, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 en 9.

Vooraleer de ondersteuning voor leerlingen met extra noden kan opgestart worden, moeten er een aantal stappen doorlopen worden met school en CLB.

Vertrekkend vanuit die extra noden, biedt het SYM-team flexibele en op maat gemaakte ondersteuning. Deze ondersteuning kan verschillende vormen aannemen, afhankelijk van de zorgvragen binnen de school. De ondersteuning kan leerlinggericht , klas- en/of leerkrachtondersteunend of schoolondersteunend zijn.

Het SYM-ondersteuningsteam wordt gecoördineerd door Jolien Mortier en Rieke Ruysschaert.