Lees nu het vijfde nummer van ‘Het Rapport’!

Voor we kerstkussen uitwisselen en aan de feesttafel aanschuiven, presenteert Scholengroep 20 u met plezier het vijfde nummer van Het Rapport.

In dit nummer blikken we vooruit naar de toekomst, niet geheel ontoepasselijk op de vooravond van alweer een nieuw jaar. Coördinerend directeur Isabelle Truyen geeft een status quo van de plannen voor de modernisering van het onderwijs, en hun eventuele impact op onze scholengroep. Verder is er aandacht voor de succesvolle ‘1OK-klas’, die dit schooljaar werd opgericht. Bezieler Siel Verbeurgt vertelt enthousiast over ‘haar’ project.

Lees zeker ook het interview met Jolien Mortier, coördinator van het Waarborgteam, dat onze scholen helpt begeleiden bij het implementeren van het veelbesproken M-decreet. Daarnaast geven we vijf handige tips mee voor het omgaan met privacy op het web en voorzien we ‘last minute’ pakjesinspiratie voor de boekenwurm in je familie- of vriendenkring. Tot slot vind je in dit nummer een heuse wedstrijdvraag, waarmee je een etentje voor twee personen kan winnen. Wie stapt als gelukkige winnaar het nieuwe jaar in?

Bekijk hiernaast het vijfde nummer van Het Rapport.

Veel leesplezier!

Het-Rapport-nr.-51.pdf

Eerste congres Scholengroep 20 plaatst thema diversiteit in de schijnwerpers

Op woensdag 12 oktober 2016 organiseerde Scholengroep 20 haar eerste congres. Maar liefst 780 genodigden tekenden present voor een studiedag rond het thema ‘diversiteit’.

Enerzijds bood deze themakeuze de kans om antwoorden te formuleren op de vragen die in het licht van de recente mediaberichtgeving de kop opsteken. Hoe gaan we om met diversiteit in tijden van culturele en politieke spanningen? Wat is de plaats van het onderwijs in deze kwestie? Anderzijds strookt het opzet van deze studiedag met dat van het vernieuwd pedagogisch project van het Gemeenschapsonderwijs (PPGO) dat vorig schooljaar werd voorgesteld. Elke leerling van het GO! krijgt tijdens zijn of haar vorming op de schoolbanken namelijk een aantal universele waarden mee. Een open geest en respect voor de ander staan hierbij centraal.

Ook Scholengroep 20 zet zich sinds jaar en dag in voor het uitdragen van het ‘actief pluralisme’ in haar scholen. Dit gedachtengoed houdt in dat men niet enkel een houding van passieve tolerantie aanneemt ten opzichte van de gediversifieerde samenleving, maar daadwerkelijk in dialoog treedt met de culturele andere. Zo gaan mensen (kinderen, jongeren én volwassenen) met verschillende achtergronden ervaringen met elkaar delen. Het resultaat is een verrijking van het innerlijk referentiekader en een verruiming van de blik voor alle betrokkenen.

De scholengroep nodigde drie deskundigen ter zake uit om het thema diversiteit vanuit hun eigen expertise te belichten. Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO!, Ann Brusseel, senator en Vlaams volksvertegenwoordiger voor Open VLD en Khalid Benhaddou, voorzitter van het Platform Vlaamse Imams, presenteerden elk hun visie op het onderwerp.

Raymonda Verdyck legt dag na dag de nadruk op het ‘actief pluralisme’ dat het GO! belichaamt. Het streefdoel is om kinderen en jongeren verdraagzaamheid van jongs af aan bij te brengen, zodat zij ten volle kunnen bijdragen aan de multiculturele 21ste-eeuwse maatschappij. In haar uiteenzetting legde zij de nadruk op de inhoud van het PPGO! en hoe elk personeelslid van het GO! zijn of haar steentje kan bijdragen tot de realisatie van de visie van het net.

Ann Brusseel, Vlaams parlementslid en senator voor Open VLD, is erg begaan met de verhouding tussen onderwijs en religie. Ze pleit er onder andere voor om weliswaar respect aan de dag te brengen voor elke religieuze overtuiging, maar nooit toe te laten dat de kwaliteit van het leerproces in het gedrang komt. In haar lezing voor het congres wijdde ze uit over de rol van de leraar anno 2016. In haar betoog opperde ze ook een aantal suggesties voor de hervorming van het lerarenberoep naar de toekomst toe.

Khalid Benhaddou geeft een eigentijdse stem aan de moslimgemeenschap in Vlaanderen. Zelf behorend tot de ‘tweede generatie’ heeft hij voeling met de identiteitsvragen waar kinderen van ingeweken moslims vaak mee te kampen krijgen. Hij gaf een bevlogen uiteenzetting over de islam, de Westerse maatschappij en de interactie tussen beiden. Meneer Benhaddou formuleerde hierbij een aantal ideeën over hoe de schijnbare verscheidenheid tussen de twee partijen overbrugd kan worden, ook in het onderwijs.

Scholengroep 20 blikt tevreden terug op een geslaagd congres, en maakt alvast plannen voor een volgende editie.

Hieronder enkele sfeerbeelden van de studiedag: