Kandideren

Inleiding

Het college van directeurs van een scholengroep is bevoegd om te bepalen op welke wijze men moet kandideren voor een tijdelijke aanstelling.

Een oproep voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt wordt verspreid door de centrale administratie van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. In deze oproep wordt de procedure weergegeven die moet worden gevolgd om voor een scholengroep een geldige kandidatuur in te dienen.

Tijdelijke aanstellingen in het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap zijn onderhevig aan de bepalingen van het decreet betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs (DRP) van 27 maart 1991.

Hoe kandideren bij Scholengroep 20?

Om in aanmerking te komen voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt moet de kandidaat elektronisch kandideren vóór 15 juni via deze online toepassing van het GO! >>> https://ekt.g-o.be

De kandidatuur geldt voor de duur van het schooljaar waarvoor ze werd ingediend.

Kandidaten die solliciteren nà 15 juni (spontane sollicitatie) kunnen ook gebruik maken van de internettoepassing of kunnen een e-mail sturen naar de personeelsdienst van de scholengroep: hilde.deblander@scholengroep20.be .

Voor meer inlichtingen kan u terecht bij Mevr. Hilde De Blander (tel.: 054 41 07 24).